Izjava o zasebnosti

Izjava o zasebnosti

Izjava o zasebnosti (v nadaljevanju: Izjava) se nanaša na vse podatke, ki jih je uporabnik na spletni strani speakup.si vpisal ter so shranjeni v bazi upravljalca podatkov podjetja Speak Up, Poučevanje in prevajanje Vanja Vojvodić s.p., s sedežem na Slovenski cesti 38c, 1234 Mengeš in poslovno enoto na Trdinovem trgu 14, 1234 Mengeš.

Katere osebne podatke obdelujemo

Za potrebe poslovanja na www.speakup.si zbiramo uporabnikove podatke, ki so običajno omejeni na ime in priimek ter e-poštni naslov.

Za uvrščanje v ustrezno skupino, potrebe izdajanja in, po potrebi, pošiljanja potrdil potrebujemo tudi vaš naslov in kraj bivanja, kontaktno telefonsko številko, datum rojstva (za in nekatere ostale podatke, ki jih uporabniki vnesejo pošljejo naknadno po mailu.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Na splošno hranimo podatke o poslovnih partnerjih za obdobje, ki je potrebno za dosego določenega poslovnega namena, v obsegu, ki je upravičeno potreben za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonsko zahtevo ali kot je priporočljivo glede na veljavne določbe o zastaranju oz. do vašega preklica privolitve v obdelavo vaših podatkov.

Takoj po zaključku veljavnega obdobja hrambe, se podatki varno izbrišejo oziroma uničijo; anonimizirajo; prenesejo v arhiv, če tako določa zakon.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

Naši zaposleni so pooblaščeni za dostop do osebnih podatkov samo v obsegu, nujnem za dosego ustreznega namena in izvajanje njihovih nalog.

Tretje osebe lahko dostopajo do vaših osebnih podatkov, če so naš pogodbeni izvajalec storitev prevajanja ali poučevanja, ali z vašo privolitvijo.

Pogodbeni izvajalec, ki izvaja storitve prevajanja ali poučevanja v našem imenu, zagotavlja vsa jamstva, enako kot naše podjetje, za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, da obdelava izpolnjuje zahteve iz predpisov o varstvu osebnih podatkov, ter zagotavlja varstvo pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Kako so zavarovani vaši osebni podatki?

Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne varovalne ukrepe. Izvajamo ustrezne tehnične, fizične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali nenamerno izgubo, poškodbo, spremembami, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom ter pred drugimi oblikami nezakonite obdelave ali nadaljnje obdelave.

Kako lahko uveljavljate svojo pravico do varnosti osebnih podatkov?

Pravico imate zahtevati dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave, pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če želite uveljavljati svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se obrnite na nas prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave o varstvu podatkov. Upoštevajte, da vas lahko za namene preverjanja vaše istovetnosti prosimo za dodatne informacije.

Ali lahko umaknete svojo privolitev?

Potem ko ste dali svojo privolitev, jo lahko kadar koli umaknete. Umik privolitve učinkuje od dneva umika dalje. Če želite umakniti svojo privolitev, se obrnite na nas prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave o varstvu podatkov.

Kako vložiti pritožbo?

Če se želite pritožiti glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave. Pritožbo lahko vložite pri našem podjetju, pa tudi pri nacionalnem nadzornem organu za varstvo podatkov.

Kako lahko stopite v stik z nami?

Za vsa dodatna vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe se obrnite na info@speakup.si