Angleščina na maturi - Speak Up

Angleščina na maturi

Priprave na maturo iz angleščine

Maturitetni tečaji angleščine za dijake tretjih in četrtih letnikov.

Izvajamo maturitetne tečaje angleščine za poklicno in splošno maturo. Tečaji bodo potekali v majhnih skupinah, 1x tedensko po 2 šolski uri.

SPLOŠNA MATURA – OSNOVNI NIVO: začnemo v petek 2. 2. 2024., od 17.45 – do 19.15, trajanje: 30 šolskih ur ur – zbiramo prijave

POKLICNA MATURA: začnemo v petek 2. 2. 2024., od 19.20 – do 20.50, trajanje: 30 šolskih ur ur – zbiramo prijave

Lokacija: Trdinov trg 14, Mengeš

Namenjeni so vsem, ki želijo hitro obnoviti znanje jezika
ter se dobro pripraviti na maturo.

Program maturitetnega tečaja je usklajen z zahtevami za maturo in obsega pregled celotne snovi, bralno, slušno in slovnično razumevanje, pisanje esejev in pisem ter dodatne vaje in naloge za utrjevanje snovi.

Cena: 360 €
za 30 – urni tečaj. Možnost plačila na obroke.

Ne čakaj na maj, prijavi se zdaj!
info@speakup.si

Zakaj izbrati Speak Up?

Ker učence znamo motivirati ter jih pripraviti na maturo na zabaven in učinkovit način. Pričakajte maturo brez skrbi.

Struktura tečaja

Bralno in slušno razumevanje

vsebuje:

 • naloge izbirnega tipa (izbira pravilnega odgovora od več možnosti);
 • naloge povezovanja (npr. naslova z besedilom, povedi in odstavka, delov povedi ipd.);
 • naloge alternativne izbire (izbira pravilnega odgovora od dveh možnosti);
 • naloge urejanja in razvrščanja (določitev pravega zaporedja povedi ali odstavkov ipd.);
 • naloge doplonjevanja (dokončevanje ali vstavljanje povedi ipd. );
 • naloge s kratkimi odgovori (zapis eno- ali večbesednih odgovorov);
 • kombinacije tipov nalog (kratki odgovori + alternativni tip ali alternativni tip + izbirni tip + kratki odgovori ipd.)

Pisno sporočanje

 • pisni sestavek v obliki pisma, elekronskega sporočila, članka, zgodbe ipd.
 • daljši pisni sestavek (argumentativno, pripovedno, opisno ali drugačno besedilo)
 • esej, ki pokaže razumevanje posameznega umetnostnega besedila in/ali primerja obe predpisani umetnostni besedili.

Poznavanje in raba jezika

Poznavanje jezikovnih elementov se v vseh nalogah preverja v sobesedilu. Naloge so:

 • izbirnega tipa (izbira pravilnega odgovora od več možnosti);
 • naloge dopolnjevanja (izpolnjevanje praznih mest v besedilu z
  a) danimi besedami ali besednimi zvezami,
  b) brez danih besed ali besednih zvez,
  c) z besedami, ki morajo biti postavljene v pravilno obliko npr. glagoli, sobomenami/protipomenkami, zaimki ipd.);
 • premi govor (v odvisnega ali nasprotno, parafraziranje ipd.)

Priprave na ustni izpit in literatura

Ukvarjali se bomo z nalogami odprtega tipa (tvorjenje besedila): 1. pogovor na podlagi besedilne ali slikovne iztočnice; 2. vodeni pogovor o temi, obravnavani pri pouku; 3. interpretacija umetnostnega besedila oziroma odlomka umetnostnega besedila in pogovor o temi.

Literatura za ustni in pisni del izpita: Animal Farm – George Orwell; Lord of the Flies – William Golding

Poleg že navedene literature, za splošno maturo na višji ravni bodo obravnavani:

 • Sonnet 130 – W. Shakespeare;
 • The Lake Isle of Innisfree – W. B. Yeats;
 • In Flanders Fields – John McRae;
 • The Road Not Taken – Robert Frost;
 • Phenomenal Woman – Maya Angelou.

Namenjeni so vsem, ki želijo hitro obnoviti znanje jezika ter se dobro pripraviti na maturo.

Program maturitetnega tečaja je usklajen z zahtevami za maturo in obsega pregled celotne snovi, bralno, slušno in slovnično razumevanje, pisanje esejev in pisem ter dodatne vaje in naloge za utrjevanje snovi.

Nismo davčni zavezanci. DDV se ne obračunava. Pridržujemo si pravico odpovedi tečaja v primeru nezadostnega števila prijav.

Kontaktirajte nas

Speak Up s.p.
Trdinov trg 14
1234 Mengeš

Telefon: +386 41 986 501
E-pošta: info@speakup.si

  Ime in priimek:*

  Email:*

  Telefonska številka:*

  Zanimam se za:

  Sporočilo:

  Prepišite besedilo s slike:
  captcha