Tečaji za predšolske otroke | Speak Up

Tečaji za predšolske otroke

Tečaji za predšolske otroke                                                           info@speakup.si   

Tečaji za vrtce

Za najmlajše ponujamo tečaje angleškega jezika.

Zakaj angleščina? Ker se otroci že zgodaj srečajo s tujim jezikom in vzpostavijo pozitiven odnos z njim. Največ poudarka je na igri, gibanju, posnemanju učitelja in ponavljanju besed v smislu vidi in poveži.

Tuj jezik otroci spoznavajo s pomočjo igre, plesa, pesmi, slik in lutk.

Tečaji potekajo v vrtcih.

Cena 30-urnega tečaja: 125 eur / osebo

Plačilo je možno v dveh obrokih.

 

 

 

Otroke spremljajo na poti odkrivanja tujega jezika profesorji, ki so usposobljeni za delo na področju zgodnjega poučevanja.
Nismo davčni zavezanci. DDV se ne obračunava. Cene veljajo za leto 2017.